Menu
HU | ENG

Mikor követelhető vissza az ajándék


Mikor követelhető vissza az ajándék

Mikor követelhető vissza az ajándék?

 

Jelen bejegyzésben az ajándékozásról, annak visszakövetelhetőségéről lesz szó. 

 

I.               Jogszabályi háttér

Az ajándékozás jogszabályi hátterét a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (továbbiakban: Ptk.) adja. 

 

II.             Ajándékozási szerződés

Ingyenes szerződések közé tartozik. (A felek közötti érzelmi kapcsolatra épül, sok esetben viszonyosságot feltételezve, azonban a segítő- és együttműködési szándék előtérbehelyezésével.)

Ajándékozási szerződés: egyik fél a saját vagyona rovására a másik félnek ingyenes vagyoni előnyt juttat.

 

II.1. Ajándékozási szerződés ismérvei

 

Ajándékozó vagyonának a rovására történjen

       Pl. részlet fizetési nem, mert nem jár anyagi hátránnyal

       De pl. ingatlan vásárlásra adott pénzösszeg esetén az ingatlan lesz az ajándék

 

Ajándékért semmilyen ellenszolgáltatás nem jár

       Nem számít ellenértéknek, ha az ajándékozottnak költségei merültek fel az ajándékkal megszerzésével kapcsolatosan

 

III.            Ajándékozás alaki feltételei és az ajándékozó felelőssége 

       Bizonyos esetekben írásba kell foglalni pl. ingatlan ajándékozási szerződés

       Ajándékozó felelősége:

      Ajándék fogyatékos: az ajándékozó csak akkor felel, ha a kárt szándékos szerződésszegéssel okozta, vagy elmulasztotta a tájékoztatást a szolgáltatás olyan lényeges tulajdonságáról, amelyet a jogosult nem ismert.

      Egyéb vagyonában bekövetkező kár esetében az általános szabályok szerint felel az ajándékozó

       Pl. ajándékba adott beteg állat megfertőzi a többi állatot, de kimentheti a felelősségét, ha bizonyítja, hogy magatartása nem volt felróható

 

IV.           Ajándék visszakövetelése

Szűk körben az ajándék visszakövetelhető, ha

 

1.)   Az ajándékozó megélhetése veszélyeztetése

       Ha az ajándék az ajándékozó létfenntartásához szükséges, ha

      Az ajándék még megvan ( az ajándék helyébe lépő érték nem)

      És ha az ajándék visszaadása a megajándékozott létfenntartását nem veszélyezteti

       A megajándékozott nem köteles az ajándék visszaadására, ha az ajándékozó létfenntartását járadék vagy természetbeni tartás útján megfelelően biztosítja

 

2.)   A megajándékozott (vele együtt élő hozzátartozó) súlyos jogsértése

·      Ha a megajándékozott vagy vele együtt élő hozzátartozója az ajándékozó vagy közeli hozzátartozója rovására súlyos jogsértést követ el, az ajándékozó visszakövetelheti az ajándékot, vagy követelheti az ajándék helyébe lépett értéket.

·      Pl. bűncselekményszabálysértés, vagy polgári jogi kötelezettség megsértése is (pl. az ingatlan ajándékozása során kikötött lakáshasználat gyakorlásában a megajándékozott akadályozza az ajándékozót)

3.)   Meghiúsult, téves feltevés

       Az ajándékozó visszakövetelheti az ajándékot, vagy követelheti az ajándék helyébe lépett értéket akkor is, ha a szerződő felek számára a szerződéskötéskor ismert olyan feltevés, amelyre figyelemmel az ajándékozó az ajándékot adta, utóbb véglegesen meghiúsult, és e nélkül az ajándékozásra nem került volna sor.

       Bizonyítás az ajándékozót terheli

       Pl. nem lehet visszakövetelni azt az ajándékot, ami a tartós házasság reményében adtak, ha annak meghiúsulása az ajándékozó felróható magatartása miatt következett be.

 

V.             Nem visszakövetelhető ajándék 

       Szokásos mértékű ajándék

       Ha az ajándék, vagy a helyébe lépő érték már nincs meg

       Ha az ajándékozó a sérelmet megbocsátotta

      megbocsátásnak, illetve a visszakövetelésről való lemondásnak számít, ha az ajándékozó az ajándékot megfelelő ok nélkül hosszabb idő nélkül nem követeli vissza.

 

VI.           Fizetendő illeték

 Az ajándékozási szerződés egyenesági rokonok és testvérek között illetékmentes, minden más esetben az ajándékozási illeték 9%. 

<-- További információért vegye fel a kapcsolatot velem!

További információért kérem tekintse meg a témában készített videó felvételemet:

Közzétéve: 2021-08-22 09:56:22
Cimkék:
öröklés
hagyaték
hagyatéki ügyvéd debrecen
örökhagyó
örökös
hagyományos
meghagyás
kötelesrész
kiesés az örökségből
ági öröklés
végrendelet
polgárjog
törvényes öröklés
házastárs öröklése
élettárs öröklése
öröklés ügyvéd
öröklési ügyvéd
ügyvéd végrendelet
öröklés törvény
öröklés lemondás
ajándékozási szerződés kötelesrész
végrendelet vagy ajándékozási szerződés
ingatlan adásvétel
tulajdonilap
adásvételi szerződés
ingatlanjogi ügyvéd
ingatlan adásvételi szerződés
föld adásvétel
alkotórész
tartozék
vagyonszerzési illeték
ajándékozás
ajándékozási szerződés
ajándék visszakövetelés
ingatlan ajándékozás
ingatlan ajándékozása
ingatlan ajándékozás testvérek között
ajándékozás visszavonása
lakás ajándékozás
ajándékozási illeték ingatlan
válás menete
válás
válóper
házastársi közös vagyon
válóper ügyvéd
válás gyerek
házasság felbontása
házastársi közös vagyon megosztása
közös megegyezés válás
korlátolt felelősségű társaság
kft
kft alapítás
egyszemélyes kft
kft törzstőke
egyszemélyes kft alapítása
kft tagok
betéti társaság
beltag felelőssége
kültag felelőssége
beltag
kültag
betéti társaság kültag felelőssége
betéti társaság alapítás
lemondás az örökségről
örökség
hagyatéki eljárás ügyvéd
öröklés visszautasítás
öröklés ügyvéd debrecen
öröklés visszautasítása
hagyatéki eljárás menet
csalás
büntetőjog
tévedésbe ejtés
tévedésbe tartás
büntető ügyvéd
védő ügyvéd
csalás btk
csalás bűncselekmény
baleseti kártérítés
sérelemdíj
járadék
kártérítés
orvosi műhiba
orvosi műhiba per
orvosi műhiba kártérítés
orvosi műhibák ügyvéd
orvosi műhiba peres ügyvédek
orvosi muhiba kártérítes
kórházi műhibák
találás
kincstalálás
mit kell tenni ha találunk valamit?
jogtalan elsajátítás
haszonélvezeti jog
tulajdonjog
házassági vagyonjogi szerződés
részvénytársaság
részvény
részvénytársaság alapítása
részvénytársaság szervezete
részvény fajták
részvény osztályok
törzsrészvény
elsőbbségi részvény
dolgozói részvény
kamatozó részvény
visszaváltható részvény
élettársi kapcsolat
bejegyzett élettársi kapcsolat
élettárs
tilosban talált állat
a gyümölcs felszedés joga
kerítés használata
földtámasz joga
szomszédos telek igénybevétele
az áthajló ágak és átnyúló gyökerek
kilátástól való megfosztás és az árnyékolás
a szomszéd telkére történő ablaknyitás
<-- Vissza a Blogokhoz