Menu
HU | ENG

Mikor követelhető vissza az ajándék


Mikor követelhető vissza az ajándék

Mikor követelhető vissza az ajándék?

 

Jelen bejegyzésben az ajándékozásról, annak visszakövetelhetőségéről lesz szó. 

 

I.               Jogszabályi háttér

Az ajándékozás jogszabályi hátterét a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (továbbiakban: Ptk.) adja. 

 

II.             Ajándékozási szerződés

Ingyenes szerződések közé tartozik. (A felek közötti érzelmi kapcsolatra épül, sok esetben viszonyosságot feltételezve, azonban a segítő- és együttműködési szándék előtérbehelyezésével.)

Ajándékozási szerződés: egyik fél a saját vagyona rovására a másik félnek ingyenes vagyoni előnyt juttat.

 

II.1. Ajándékozási szerződés ismérvei

 

Ajándékozó vagyonának a rovására történjen

       Pl. részlet fizetési nem, mert nem jár anyagi hátránnyal

       De pl. ingatlan vásárlásra adott pénzösszeg esetén az ingatlan lesz az ajándék

 

Ajándékért semmilyen ellenszolgáltatás nem jár

       Nem számít ellenértéknek, ha az ajándékozottnak költségei merültek fel az ajándékkal megszerzésével kapcsolatosan

 

III.            Ajándékozás alaki feltételei és az ajándékozó felelőssége 

       Bizonyos esetekben írásba kell foglalni pl. ingatlan ajándékozási szerződés

       Ajándékozó felelősége:

      Ajándék fogyatékos: az ajándékozó csak akkor felel, ha a kárt szándékos szerződésszegéssel okozta, vagy elmulasztotta a tájékoztatást a szolgáltatás olyan lényeges tulajdonságáról, amelyet a jogosult nem ismert.

      Egyéb vagyonában bekövetkező kár esetében az általános szabályok szerint felel az ajándékozó

       Pl. ajándékba adott beteg állat megfertőzi a többi állatot, de kimentheti a felelősségét, ha bizonyítja, hogy magatartása nem volt felróható

 

IV.           Ajándék visszakövetelése

Szűk körben az ajándék visszakövetelhető, ha

 

1.)   Az ajándékozó megélhetése veszélyeztetése

       Ha az ajándék az ajándékozó létfenntartásához szükséges, ha

      Az ajándék még megvan ( az ajándék helyébe lépő érték nem)

      És ha az ajándék visszaadása a megajándékozott létfenntartását nem veszélyezteti

       A megajándékozott nem köteles az ajándék visszaadására, ha az ajándékozó létfenntartását járadék vagy természetbeni tartás útján megfelelően biztosítja

 

2.)   A megajándékozott (vele együtt élő hozzátartozó) súlyos jogsértése

·      Ha a megajándékozott vagy vele együtt élő hozzátartozója az ajándékozó vagy közeli hozzátartozója rovására súlyos jogsértést követ el, az ajándékozó visszakövetelheti az ajándékot, vagy követelheti az ajándék helyébe lépett értéket.

·      Pl. bűncselekményszabálysértés, vagy polgári jogi kötelezettség megsértése is (pl. az ingatlan ajándékozása során kikötött lakáshasználat gyakorlásában a megajándékozott akadályozza az ajándékozót)

3.)   Meghiúsult, téves feltevés

       Az ajándékozó visszakövetelheti az ajándékot, vagy követelheti az ajándék helyébe lépett értéket akkor is, ha a szerződő felek számára a szerződéskötéskor ismert olyan feltevés, amelyre figyelemmel az ajándékozó az ajándékot adta, utóbb véglegesen meghiúsult, és e nélkül az ajándékozásra nem került volna sor.

       Bizonyítás az ajándékozót terheli

       Pl. nem lehet visszakövetelni azt az ajándékot, ami a tartós házasság reményében adtak, ha annak meghiúsulása az ajándékozó felróható magatartása miatt következett be.

 

V.             Nem visszakövetelhető ajándék 

       Szokásos mértékű ajándék

       Ha az ajándék, vagy a helyébe lépő érték már nincs meg

       Ha az ajándékozó a sérelmet megbocsátotta

      megbocsátásnak, illetve a visszakövetelésről való lemondásnak számít, ha az ajándékozó az ajándékot megfelelő ok nélkül hosszabb idő nélkül nem követeli vissza.

 

VI.           Fizetendő illeték

 Az ajándékozási szerződés egyenesági rokonok és testvérek között illetékmentes, minden más esetben az ajándékozási illeték 9%. 

<-- További információért vegye fel a kapcsolatot velem!

További információért kérem tekintse meg a témában készített videó felvételemet:

Közzétéve: 2021-08-22 09:56:22
<-- Vissza a Blogokhoz